Deze website maakt gebruik van cookies. Door op OK te klikken of gebruik te maken van deze website stemt u hiermee in
OK

Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?
Deze website wordt beheerd door RISK Hypotheekdesk, een handelsnaam van ROMEO Serviceproviding BV en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62988077. RISK Hypotheekdesk slaat alleen uw persoonsgegevens op die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van webstatistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten. RISK Hypotheekdesk gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, onder andere door de naleving en verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via eventuele links op deze website kunnen worden bezocht.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
RISK Hypotheekdesk verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers wanneer zij deze website gebruiken. De informatie die wij gebruiken voor functionele of analytische doeleinden kunt u vinden in ons cookiebeleid. RISK Hypotheekdesk houdt geen specifieke persoonsgegevens bij (bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en dergelijke), tenzij u daarvoor kiest en deze informatie specifiek vermeldt, bijvoorbeeld
als u contact met ons wenst.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
RISK Hypotheekdesk heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Zo heeft onze website een zogenaamd SSL-certificaat, te zien aan het begin van de url
https://www.riskhypotheekdesk.nl én aan het slotje. Hiermee is de informatie, die tussen je computer of device en onze website heen en weer gaat, versleuteld en dus onleesbaar voor anderen.

Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens
Iedere gebruiker van onze website kan ons schriftelijk verzoeken om de verzamelde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt dit verzoek kenbaar maken aan RISK Hypotheekdesk, Nieuwe Steen 5, 1625 HV Hoorn (NH). Binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek ontvangt u een reactie op uw verzoek.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is doorlopend onderhevig aan wijzigingen ten gevolg van wetsaanpassingen of veranderingen in onze bedrijfsvoering. Wij raden u daarom aan om deze webpagina regelmatig te lezen en te controleren of onze privacyverklaring is gewijzigd. Heeft u vragen over deze verklaring of over de verwerking van uw gegevens, neem dan contact met ons op.

Laatste wijziging: 28 mei 2018

Cookiebeleid | Disclaimer | Privacyverklaring | © RISK Hypotheekdesk